CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Investeringsquote, gemiddelde

betekenis & definitie

De (bruto)-investeringen in vaste activa in verhouding tot het (bruto) binnenlands product.