CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 31-12-2016

2016-12-31

Inkomen uit vermogen

betekenis & definitie

Inkomen uit vermogen is de rente over spaartegoeden, dividenden en opbrengsten uit onroerend goed (waaronder de eigen woning). Toelichting Tot inkomsten uit financieel vermogen behoren ontvangen rente van banktegoeden, inkomsten uit obligaties en dividenden. Bij onroerend goed gaat het om inkomsten uit eigen woning en overige inkomsten uit onroerend goed. Betaalde rente (waaronder de hypotheekrente) is in mindering gebracht.