Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Gepubliceerd op 02-11-2020

Inbreng vakbekwaamheid

betekenis & definitie

Binnen een bedrijf wordt altijd één persoon aangemerkt als degene die de vakbekwaamheid inbrengt. Deze persoon is in bezit van het vakdiploma beroepsgoederenvervoer (Eurovergunning) of het vakdiploma afvalstoffen (VIHB).

Meestal is dit de eigenaar, vennoot of directeur, maar het kan ook een procuratiehouder of bedrijfsleider zijn. In geval van een eenmanszaak kan het ook de echtgeno(o)t(e) zijn. Bij de Eurovergunning wordt deze persoon de vervoersmanager genoemd.Bron: NIWO begrippenlijst.