Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Gepubliceerd op 30-12-2016

Hoge Raad

betekenis & definitie

Hoogste rechtscollege in Nederland dat het beroep behandelt in vrijwel alle zaken waartegen geen ander rechtsmiddel openstaat. Daarbij houdt het zich aan de feiten zoals die door een eerdere rechter zijn vastgesteld, en kijkt alleen of het recht goed is toegepast.