CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Halt-jongere

betekenis & definitie

Jongere van 12 tot 18 jaar, die naar Halt is verwezen nadat hij in aanraking is gekomen met de politie of leerplichtambtenaar voor het plegen van bepaalde vormen van licht strafbare feiten. Zie ook: Criminaliteit (algemeen), Halt (Het Alternatief), Halt-straf, Politie, Stichting Halt