CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Grote niet-financiële onderneming

betekenis & definitie

In Nederland gevestigde onderneming met rechtspersoonlijkheid met een balanstotaal van 23 miljoen euro of meer (vanaf 2001). Vóór 2001 is een balanstotaal van 12,5 miljoen euro bepalend. Alleen ondernemingen met als hoofdactiviteit de productie van goederen en niet- financiële diensten worden meegenomen. Toelichting De statistiek Financiën van grote ondernemingen wordt samengesteld op basis van een enquête bij 2000 grote ondernemingen. De cijfers over de grote ondernemingen zijn inclusief de geconsolideerde opgave van circa 20.000 dochterondernemingen. Zie ook: Onderneming