Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Gemiddelde investeringsquote

betekenis & definitie

De gemiddelde investeringsquote is het verhoudingsgetal van de (bruto)-investeringen in vaste activa en het (bruto) binnenlands product c.q. de totale toegevoegde waarde.