Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Gebruiksoppervlakte zelfstandige woningen

betekenis & definitie

De totale oppervlakte van alle inpandige gebruiksruimten waarvan het hoogste punt minimaal 1,50 meter hoog is. Toelichting De gebruiksruimte kan onderverdeeld worden in ’woonruimte’ en ’overige inpandige ruimte’.

Tot de ‘woonruimte’ behoren de ruimten hoger dan 2 meter die bouwkundig gezien niet slechts als bergruimte bedoeld zijn. Tot de ‘overige inpandige ruimten’ behoren: de ruimten waarvan het hoogste punt tussen 1,50 meter en 2,00 meter hoog is; de ruimten die deels lager zijn dan 2,00 meter en deels, maar voor niet meer dan 4,0 m2 aaneengesloten, hoger dan 2,00 meter; de ruimten die bouwkundig gezien slechts geschikt zijn als bergruimte. Voorbeelden hiervan zijn een inpandige kelder, fietsenstalling of een garage; een bergzolder, dat wil zeggen een zolder die alleen toegankelijk is met wegklapbare, o癰畯扷牡 景攠湥潶摵杩瘠牥楷摪牥慢敲琠慲0湥漯 敥 潺摬牥洠瑥漠癮汯潤湥敤搠条楬档4爨慡潭灰牥汶歡整欠敬湩牥搠湡〠㔬뉭 景眠湡敮 牥猠牰歡 獩瘠湡攠湥渠敩4整戠汥灯湥稠汯敤 嘠潯 敤攠慸瑣 敤楦楮狫湩 楺 䕎 㔲 മ 敖汲獯畫摮杩襥 敉慭摮搠敩椠 灯敧敬摩漠 敥 牶畯7楢 敤戠癥污楬杮戠橩琠 瑳慡 湥搠敩搠潯 敲敧浬瑡杩 潣瑮潲敬栠瑥瘠牥潬灯瘠湡搠 睺湡敧獲档灡瘠汯瑧म 牂浯楦 瑥 潖牥畴杩洠瑥攠湥搠潯 敤挠湯瑳畲瑣敩戠灥慡