CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Emissiebedrag

betekenis & definitie

Het bedrag dat middels de uitgifte van aandelen of obligaties door de emittent is aangetrokken. Toelichting Het emissiebedrag is het product van de uitgiftekoers en het aantal uitgegeven aandelen respectievelijk het totale gevraagde nominale bedrag van de obligaties.