Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Gepubliceerd op 02-11-2020

Eis van vakbekwaamheid

betekenis & definitie

Eén van de eisen om in aanmerking te komen voor een Eurovergunning. De vervoersmanager, degene die leiding geeft aan de vervoerswerkzaamheden, moet vakbekwaam zijn.

Dit wordt aangetoond met een erkend vakdiploma Ondernemer beroepsgoederenvervoer over de weg. Voor dit vakdiploma moeten er een zestal examens afgelegd worden. De divisie CCV van het CBR organiseert deze examens.Bron: NIWO begrippenlijst.