CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Eigenrisicodrager

betekenis & definitie

Een werkgever die met toestemming van de bedrijfsvereniging het risico van de wettelijke ziekengeldverzekering zelf draagt. Toelichting In de Organisatiewet Sociale Verzekeringen (OSV) is de regeling opgenomen, dat de bedrijfsvereniging een werkgever op diens verzoek toestemming moet geven het risico van de wettelijke ziekengeldverzekering zelf te dragen. De werkgever zal wel een bankgarantie moeten overleggen dan wel een verzekeringsovereenkomst, die een soortgelijke dekking geeft als de bankgarantie. De hoogte van de bankgarantie wordt in het algemeen bepaald op een derde van het laatstelijk voor de werkgever vastgesteld ziekteverzuimcijfer maal de loonsom, waarover laatstelijk WW-voorschotpremie is vastgesteld.