CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Eigen opsporing

betekenis & definitie

Eigen opsporing betreft de door de politie ambtshalve geconstateerde strafbare feiten.