CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 31-12-2016

2016-12-31

Eenmanszaak

betekenis & definitie

Rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid met één natuurlijke persoon (m/v) als eigenaar van het bedrijf. Deze eigenaar is volledig aansprakelijk voor alle bedrijfshandelingen en vermogensaangelegenheden. Er is geen onderscheid tussen bedrijfs- en privébezittingen. Toelichting Zaakschuldeisers kunnen zich verhalen op privébezittingen en privéschuldeisers kunnen zich op de bezittingen van het bedrijf verhalen. Er kunnen meerdere personen werken in de eenmanszaak; de eigenaar kan personeel in dienst hebben. Zie ook: Natuurlijk persoon, Rechtsvorm van bedrijven