CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Dienst Justitiële Inrichtingen

betekenis & definitie

Agentschap van het Ministerie van Justitie met de taak ervoor te zorgen dat de opgelegde vrijheidsstraffen en maatregelen op een doelmatige en menswaardige manier ten uitvoer worden gelegd. Toelichting Bijvoorbeeld terbeschikkingstelling of plaatsing in een inrichting voor jeugdigen. Deze straffen en maatregelen kunnen ten uitvoer worden gelegd in gevangenissen en huizen van bewaring, inclusief inrichtingen voor vreemdelingenbewaring en strafrechtelijke opvang verslaafden, inrichtingen voor Terbeschikkingstelling (tbs) en jeugdinrichtingen. Zie ook: Terbeschikkingstelling