CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 31-12-2016

2016-12-31

Consumptief krediet

betekenis & definitie

Alle kredieten die bestemd zijn voor de aankoop van (duurzame) consumptiegoederen, voor zover deze een looptijd hebben van drie maanden of langer, de kredietgever deelneemt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en de kredietnemer een natuurlijke persoon is. Hypothecaire leningen worden hier niet onder begrepen.