CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Collectieve regelingen

betekenis & definitie

Hieronder worden begrepen: - collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s); - door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bindend vastgestelde regelingen van lonen en andere arbeidsvoorwaarden; - door publiekrechtelijke bedrijfsorganen vastgestelde verordeningen inzake lonen en andere arbeidsvoorwaarden; - regelingen van lonen en andere arbeidsvoorwaarden voor het overheidspersoneel.