CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Buitengewone baten

betekenis & definitie

De winsten die niet uit de eigenlijke bedrijfsvoering voortvloeien. Toelichting Als buitengewone baten worden o.a. beschouwd koerswinsten, positieve resultaten uit deelnemingen, buitenlandse vestigingen, beleggingen en termijnhandel. Voorts ook de vrijgevallen bedragen van de egalisatierekening voor de WIR-premies, de boekwinsten bij verkoop of tenietgaan van vaste activa en ontvangsten voor goodwill e.d. Zie ook: Buitengewoon resultaat