CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Bevolkingsgroei

betekenis & definitie

De toe- of afname van de bevolking. Toelichting Levendgeborenen minus overledenen plus gevestigde personen minus vertrokken personen plus saldo correcties. Exclusief grenswijzigingen en correcties ten gevolge van persoonskaartentellingen (persoonskaartentellingen waren mogelijk tot 1 januari 1995).