CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Aromaten

betekenis & definitie

Lichte olie met hoge gehaltes aromaten bestemd als grondstof voor de petrochemische industrie. Toelichting Aromaten zijn koolwaterstoffen met een gesloten koolstofatoomketen (cyclisch), zoals benzeen, tolueen en xyleen.