CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Archiefbewaarplaats

betekenis & definitie

Indeling van archieven naar het soort beheerder: rijksarchieven, gemeentearchieven, streekarchieven, streekarchivariaten, waterschapsarchiefdiensten, secretarieën van gemeenten en waterschappen.