CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Arbeidskracht (landbouw)

betekenis & definitie

In de Landbouwtellingen gehanteerde benaming voor een persoon die werkzaam is op een agrarisch bedrijf. Toelichting Afhankelijk van relatie tot het bedrijfshoofd, rechtsvorm en aard arbeidsovereenkomst wordt onderscheid gemaakt in: - gezinsarbeidskrachten, - niet- gezinsarbeidskrachten, - regelmatige arbeidskrachten, - niet-regelmatige arbeidskrachten.