Carina Hellings

Online specialist bij ABU

Gepubliceerd op 30-11-2016

2016-11-30

Uitzendkracht

betekenis & definitie

Een uitzendkracht is iemand die via een uitzendbureau bij een organisatie werkt. Bij uitzendwerk is er dus altijd sprake van drie partijen; de uitzendkracht, het uitzendbureau en de inlener (de organisatie waar de uitzendkracht werkt).

De uitzendkracht is in dienst bij het uitzendbureau (dit is de werkgever), maar verricht zijn werkzaamheden bij de inlener. De uitzendkracht valt ook onder de leiding en het toezicht van de inlener.

Dagelijks werken er 248.000 mensen als uitzendkracht. Uitzendwerk is voor veel mensen dé opstap naar de arbeidsmarkt. 46,5% van alle uitzendkrachten stroomt door naar een vast of tijdelijk dienstverband. Uitzendwerk is in Nederland goed gereguleerd en biedt de werknemer daardoor werk met goede voorwaarden. Alle arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen in de CAO voor Uitzendkrachten.

Er zijn een aantal brancheorganisaties met een eigen cao, waarvan de ABU- die ongeveer 65% van de markt vertegenwoordigt- de grootste is. Het merendeel van de uitzendkrachten valt onder de ABU-cao.