Bridge Opzoekboek

drs. Toine van Hoof (2017)

Gepubliceerd op 27-06-2017

robberbridge

betekenis & definitie

Basisvorm van bridge, die in populariteit sterk is teruggelopen ten gunste van wedstrijdbridge.

Bij ‘robberbridge’ wordt ieder spel slechts één keer gespeeld. Aan het begin van een ‘robber’ trekken de vier spelers ieder een kaart ter bepaling van de partnerships. De speler met de hoogste kaart speelt samen met de speler die de op één na hoogste kaart trok. Hij deelt het eerste spel dat door zijn linkertegenstander is geschud en door zijn rechtertegenstander is gecoupeerd (couperen). Onderwijl schudt zijn partner een tweede spel dat hij vervolgens aan zijn rechterzijde op tafel legt.

Na afloop van het bieden en spelen (*D6*spelregels) wordt de score berekend en genoteerd. Het scoreformulier bij robberbridge telt twee kolommen (getiteld ‘wij’ en ‘zij’) en ongeveer halverwege een horizontale streep. De schrijver noteert de pluspunten voor zijn partij in de wij-kolom en die voor de tegenpartij in de zij-kolom. De behaalde trekpunten worden onder de streep genoteerd en alle premies en punten voor gemaakte overslagen of downslagen erboven (puntentelling bij robberbridge).

Vervolgens wordt het volgende spel gecoupeerd, gegeven en gespeeld. Dat gaat zo door tot de robber is afgelopen, d.w.z. tot een van de twee paren twee ‘manches’ heeft gescoord. Een manche is een (totaal)score van 100 punten of meer onder de streep. Die score kan op één spel geboekt worden (door het bieden en maken van een contract dat 100 of meer trekpunten oplevert) of op meerdere spellen (door het bieden en maken van contracten die ieder op zich minder dan 100 trekpunten opleveren, de zogeheten ‘deelscores’). Zo levert een gemaakte 1SA (40 punten) gevolgd door een gemaakte 2♠ (60 punten) de manche op. Daarbij dient te worden aangetekend dat na iedere manche een nieuwe streep onder alle scores wordt getrokken. Eventuele deelscores van de andere partij komen daardoor boven de streep te staan en kunnen niet meer meetellen voor het behalen van een manche.

De kwetsbaarheid bij robberbridge wordt bepaald door de score in de robber. Begonnen wordt met niemand kwetsbaar. Dat blijft zo tot een manche is gescoord. Dan wordt de partij die de manche gewonnen heeft, kwetsbaar. Scoort de andere partij vervolgens een manche, dan wordt ook deze kwetsbaar.

Na afloop van de robber wordt de robberpremie toegekend (puntentelling bij robberbridge). Alle punten onder en boven de streep worden per kolom opgeteld en vervolgens gesaldeerd. Het is gebruikelijk bij robberbridge dat om een tarief wordt gespeeld.