puntentelling bij wedstrijdbridge betekenis & definitie

De puntentelling bij bridge is tamelijk gecompliceerd. De score op een spel hangt af van het contract dat gespeeld is, het al of niet ge(re)doubleerd zijn van het contract, de kwetsbaarheid op het spel en last but not least het aantal slagen dat behaald is. De meest gebruikelijke wijze van scoreberekening, die ook in wedstrijdbridge wordt toegepast, luidt als volgt.

Wanneer het contract gemaakt is, levert iedere trek de leider en zijn partner punten op. De eerste trek in SA is 40 punten waard en elke volgende 30. Alle gemaakte trekken in een schoppen- of hartencontract zijn 30 punten waard, die in een ruiten- of klaverencontract 20.

Verder worden premies toegekend. Een gemaakte deelscore levert 50 punten op, een manche 300 (niet-kwetsbaar) of 500 (kwetsbaar), een kleinslem 500 resp. 750 (beide bovenop de manchepremie) en een grootslem 1000 resp. 1500 (eveneens bovenop de manchepremie). Zo is de score voor een precies gemaakt 1♣-contract 70 (20 + 50) en voor een kwetsbaar 7SA-contract 2220 (40 + 6x30 + 500 + 1500).

Door een doublet worden de punten voor geboden en gemaakte trekken verdubbeld. Elke niet-kwetsbare overslag levert 100 punten op en elke kwetsbare 200. Verder wordt een extra premie toegekend (voor de belediging) van 50 punten. Wanneer een deelscorecontract vanwege het doublet meer dan 100 trekpunten oplevert, wordt in plaats van de deelscorepremie de manchepremie toegekend. Zo levert een gedoubleerd 3♣-contract niet-kwetsbaar 470 punten op (3x20x2 + 300 + 50).

Door een redoublet worden de punten voor geboden en gemaakte trekken verviervoudigd. Elke niet-kwetsbare overslag levert 200 punten op en elke kwetsbare 400. Verder wordt een extra premie toegekend (voor de belediging) van 100 punten. Wanneer een deelscorecontract vanwege het redoublet meer dan 100 trekpunten oplevert, wordt in plaats van de deelscorepremie de manchepremie toegekend. Zo levert een geredoubleerd 2♦-contract kwetsbaar 760 punten op (2x20x4 + 500 + 100).

Wanneer het contract niet gemaakt is, levert iedere downslag de tegenspelende partij punten op. Iedere niet-kwetsbare downslag is 50 punten waard, iedere kwetsbare 100. Wanneer het contract ge(re)doubleerd is, levert het downspelen ervan meer punten op. Niet-kwetsbaar is de eerste gedoubleerde downslag 100 punten waard, de tweede en derde ieder 200 punten en elke volgende 300 punten. Kwetsbaar telt de eerste downslag voor 200 punten en elke volgende downslag voor 300. Zo is de score op een contract dat gedoubleerd vier down gaat niet-kwetsbaar 800 punten en kwetsbaar 1100 punten. Geredoubleerde downslagen leveren steeds twee keer zoveel op als gedoubleerde.

Zie ook: puntentelling bij robberbridge