preëmptief betekenis & definitie

(angl.; pre-emptive)

Van een bod: obstructief, belemmerend. Een ‘preëmptief’ bod heeft als doel het bieden van de tegenpartij te bemoeilijken (‘barrage’) door het drastisch wegnemen van biedruimte. Het wordt meestal gedaan op een niet al te sterke hand met een lange kleur. Het risico door de tegenpartij gedoubleerd en veel down gespeeld te worden wordt daarbij voor lief genomen.

Een preëmptief bod kan een opening zijn, een antwoord, een volgbod of een antwoord op een volgbod.

Zie ook: regel van twee en drie