overeengekomen troefkleur betekenis & definitie

Ook: vastgestelde troefkleur.

De kleur waarin een eventueel te bieden slemcontract volgens beide partners gespeeld zal gaan worden. Bij het slembieden is het doorgaans van belang te weten naar welk slem men precies op weg is. Dit behoort te blijken uit de eerdere biedingen. Vervolgens kunnen controlebiedingen gegeven worden of conventies als Roman Key Card Blackwood worden toegepast.