drs. Toine van Hoof

AUTEUR VAN HET BRIDGE WOORDENBOEK - "BRIDGE OPZOEKBOEK" (UITGAVE 1998)

Gepubliceerd op 23-06-2017

introeven

betekenis & definitie

Bij niet-bekennen een troef bijspelen. Vrijwel synoniem met aftroeven.