gewijzigde kansen betekenis & definitie

Situatie die optreedt wanneer uit het bieden of spelen bekend is dat de ene tegenstander langer is in een of meer kleuren dan de andere. In dat geval gelden er andere kansen voor de verdeling van de overige kleuren.

Voorbeeld:gewijzigde kansengewijzigde kansenTegen 3SA start west met ♥H. De leider houdt ♥A twee keer op en ziet oost in de derde ronde renonceren. Nu is het zeker dat west begonnen is met een zevenkaart harten en oost met een doubleton. Zuid heeft zeven vaste slagen en moet ♣V ‘vinden’.

De normale speelwijze met vrouw-vierde buiten in een kleur is het slaan van aas en heer. A priori is namelijk de kans dat de klaveren twee-twee verdeeld zijn met ♣V bij west 20,4%, terwijl de a priori kans dat west een kleine singleton heeft en oost vrouw-derde 18,5% bedraagt. Door het bekende zitsel in de hartenkleur wijzigen deze kansen in resp. 17,4% en 31,1%. In het gegeven spel is derhalve het slaan van ♣A (voor het geval west ♣V sec heeft) gevolgd door een snit over oost het meest kansrijk. Om deze percentages in de praktijk te kunnen benaderen wordt de theorie van de "open plaatsen" (ook: "vacante plaatsen") toegepast. De leider telt het aantal open plaatsen (onbekende kaarten) in beide handen. Bij west zijn op het moment suprème zeven harten en één klaveren bekend. Hij heeft dus nog 5 open plaatsen. Oost had twee harten en (ten minste) twee klaveren. Dat laat in zijn hand 9 plaatsen open voor ♣V. De kans dat ♣V nu bij west gaat vallen is 5 tegen 9. Dit is ongeveer de verhouding tussen 17,4% en 31,1%.

Zie ook: a-priori-kans