Chicago betekenis & definitie

Een vorm van robberbridge waarin iedere robber uit vier spellen bestaat, rondgepaste spellen niet meegerekend. De kwetsbaarheid ligt vooraf vast: op het eerste spel niemand, op het tweede en derde spel de gever en op het vierde spel allen. De wijze van scoren is vergelijkbaar met robberbridge met dien verstande dat er premies worden gegeven voor gemaakte manches en niet voor het winnen van de robber.

Gepubliceerd op 22-06-2017