drs. Toine van Hoof

AUTEUR VAN HET BRIDGE WOORDENBOEK - "BRIDGE OPZOEKBOEK" (UITGAVE 1998)

Gepubliceerd op 22-06-2017

aarzeling

betekenis & definitie

Het aarzelen. Aarzelen is niet verboden, althans als dat maar niet gebeurt om de tegenpartij te misleiden. Bridge is immers een denksport. Wel is het verboden conclusies te trekken uit een aarzeling van de partner. Het trekken van conclusies uit een aarzeling van een tegenstander is uiteraard toegestaan, maar geschiedt voor eigen risico.

Zie ook: ethiek; ongeoorloofde informatie; table presence