drs. Toine van Hoof

AUTEUR VAN HET BRIDGE WOORDENBOEK - "BRIDGE OPZOEKBOEK" (UITGAVE 1998)

Gepubliceerd op 22-06-2017

aanname

betekenis & definitie

Spelen onder een aanname: een speelwijze kiezen gebaseerd op de veronderstelling dat een of meer bepaalde kaarten bij een bepaalde tegenstander zitten. De aanname wordt gedaan om te beoordelen of een contract gevaar loopt (ongunstige aanname) dan wel om te bepalen welk zitsel nodig is om een contract te kunnen maken (gunstige aanname).

Voorbeeld:aannameZuid speelt 3SA nadat oost heeft voorgepast. West start met ♠9, die zuid in de hand wint. De klaverensnit verliest aan ♣H. Oost speelt ♥V na, door zuid gedoken. Dan komt ♥B. Als zuid nu de heer legt, maakt de verdediging vijf hartenslagen en is het contract twee down. Zuid weet echter niet dat west ♥A heeft. Zit die kaart bij oost dan moet hij juist wel de heer leggen.

Alvorens bij te spelen redeneert zuid als volgt. Om het contract van 3SA (negen slagen) te kunnen maken, moet hij een geslaagde snit over ♦H kunnen nemen. Zuid doet dus de ‘aanname’ dat ♦H bij oost zit. Oost heeft al ♣H en ♥V-B laten zien. Had hij naast de veronderstelde ♦H ook ♥A, dan zou hij de bieding hebben geopend. Dus ♥A moet bij west zitten, wil het contract een kans van slagen hebben. Zuid duikt daarom ♥H nogmaals. Door de blokkade in harten kan de verdediging in deze kleur niet meer dan drie slagen maken. Door later twee keer te snijden over ♦H maakt zuid 3SA.