Eed van Hippocrates betekenis & definitie

Dit is een artsen eed waarin de arts beloofd zich aan beroepsregels te houden (zoals het beroepsgeheim) nadat hij de opleiding tot basisarts heeft voltooid. De eed komt uit het Oudgrieks rond 400 v Chr. toen de Griekse arts Hippocrates zijn leerlingen de belofte voor het eerst liet afleggen.

Ik zweer / beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens.
Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.
Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen.
Ik zal aan de patiënt geen schade doen.
Ik luister en zal hem goed inlichten.
Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd.
Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen.
Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden.
Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving.
Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen.
Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk.
Ik zal zo het beroep van arts in ere houden.

Dat beloof ik; Zo waarlijk helpe mij God almachtig.

Dit was de laatste herziening uit 2003.

Gepubliceerd op 12-10-2014