Binne de Haan

Onderzoeker Biografie Instituut, RUG Groningen

Gepubliceerd op 19-08-2015

2015-08-19

Biografie

betekenis & definitie

Een biografie is een tekst waarin het hele leven of een groot deel van het leven van een ander persoon centraal staat. De auteur van een biografie is per definitie niet diegene die het beschreven leven geleid heeft, dan spreken we van een autobiografie.

Pas in zeventiende eeuw kwam woord ‘biografie’ in Europa in zwang. Het genre van de levensbeschrijving kent echter een lange geschiedenis. In de klassieke oudheid maakte onder meer Plutarchus naam met biografieën van Romeinse en Griekse politieke leiders. In de Middeleeuwen produceerde men vitae, heiligenlevens. Ook in de renaissance en in de moderne tijd zagen vele levensbeschrijvingen het licht. De biografie is nauw verbonden met het genre van de necrologie of het in memoriam, maar er verschijnen ook veel biografieën van nog levende personen.

Biografie wordt vaak geassocieerd met beroemde en belangrijke personen omdat zij vaak het onderwerp van biografieën waren. Er bestaat echter ook een traditie van levensbeschrijvingen van minder bekende personen. De biografie is een multidisciplinair genre omdat de levens van de bestudeerde personen verschillende kennisdomeinen kunnen betreffen. Ze is ook een interdisciplinair genre doordat biografen werkwijzen en theorieën uit diverse vakgebieden in hun werk toepassen, zoals geschiedenis, journalistiek, letterkunde en sociale wetenschappen. Ondanks haar lange geschiedenis is de biografie binnen de universiteit nog relatief weinig onderwerp van onderzoek geweest.