Bijlesnetwerk

Bijlesnetwerk verzorgt bijles in heel Nederland

Gepubliceerd op 28-09-2016

2016-09-28

Vereniging

betekenis & definitie

Een vereniging is een groep mensen die samen een bepaald doel willen halen. Een vereniging heeft altijd leden en deze leden vormen ook een belangrijk onderdeel in het besluitvormingsproces.

Een vereniging heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. Dit bestuur moet worden aangesteld door de algemene ledenvergadering (ALV). Daarnaast moet het bestuur ook verantwoording afleggen naar de leden in de alv. Verenigingen zijn niet verplicht om statuten vast te leggen via een notariële akte, maar dit is wel een mogelijkheid. Door statuten in een notariële akte vast te leggen wordt het bestuur niet hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de (financiële) problemen binnen de vereniging.

Een vereniging heeft allerlei verschillende inkomstenbronnen. Allereerst zijn de leden van een vereniging verplicht contributie te betalen. Dit is vaak de belangrijkste inkomstenbron voor een vereniging. Daarnaast kan er ook geld ontvangen worden door donaties of door sponsoring van het bedrijfsleven en subsidies vanuit de gemeente of de overheid.