Studie begrippenlijst

Bijlesnetwerk (2017)

Gepubliceerd op 28-09-2016

Stichting

betekenis & definitie

Een stichting wordt opgericht om een bepaald doel te verwezenlijken.

Een stichting heeft geen leden. De stichting beheert een vermogen om een doel te behalen. Dit doel is in de statuten vermeld bij de oprichting van de stichting. Het oprichten van een stichting gebeurt altijd bij de notaris. Het bestuur van de stichting benoemt zichzelf; er is sprake van coöptatie. Het bestuur van de stichting is belast met de dagelijkse gang van zaken en moet het lange termijn doel van de stichting bewaken.

De belangrijkste inkomsten van een stichting zijn donaties en subsidies. Daarnaast kan er ook een deel van het vermogen worden verkregen door sponsoring door het bedrijfsleven. Een stichting heeft geen leden, dus er is geen inkomstenstroom van contributiegelden.

< >