Bijlesnetwerk

Bijlesnetwerk verzorgt bijles in heel Nederland

Gepubliceerd op 04-01-2016

2016-01-04

Eindexamen

betekenis & definitie

Het eindexamen is het afsluitende examen van het voortgezet onderwijs. Het bestaat uit het schoolexamen en het centraal schriftelijk examen.

In het laatste jaar van de middelbare school worden leerlingen op het vmbo, de havo en het vwo getoetst of ze op het juiste eindniveau zitten van het voortgezet onderwijs. Deze eindexamens bestaan uit schoolexamens en centrale examens.

De schoolexamens worden door elke school zelf opgesteld. Welke onderwerpen er minimaal moeten worden behandeld bepaalt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De toetsen kunnen een schriftelijke, praktische of mondelinge vorm hebben. De data van deze schoolexamens staan niet vast. Het centraal examen is voor alle leerlingen hetzelfde en wordt aan het einde van het schooljaar gehouden. Alle leerlingen die opgaan krijgen dezelfde vragen.

Leerlingen op het vmbo zijn geslaagd voor het eindexamen als ze voor het centrale examen gemiddeld een 5,5 hebben gehaald. Daarnaast moet je de rekentoets afleggen.Ook moet je minimaal een voldoende hebben gehaald voor lichamelijke opvoeding, het kunstvak uit het gemeenschappelijke deel, het sectorwerkstuk in de gemengde en theoretische leerweg.

Leerlingen op het havo en vwo zijn geslaagd voor het eindexamen als ze gemiddeld een voldoende hebben gehaald voor alle vakken van het centrale examen. Ook mag er niet meer dan één 5 worden gehaald voor de vakken wiskunde, Nederlands en Engels. Daarnaast moet je voor culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding een voldoende of goed hebben gehaald.

Als leerlingen in Nederland zijn geslaagd is het traditie om de Nederlandse vlag op te hangen met daaraan de eigen schooltas.