Lexicon van het bijgeloof

Walter Gerlach (2000)

Gepubliceerd op 11-11-2022

Bij

betekenis & definitie

Volgens oude opvattingen was de bij een product van een runderkadaver, en ook in een oud Duits toverboek staat geschreven: ‘In vele streken in Duitsland wordt door de plattelandsbevolking aangenomen dat er uit een stuk kadaver van een rund, gelegd in welriekend gras of tussen bloemen of op hooi, bijen ontstaan.’ En omdat bijen zich zonder geslachtsverkeer konden vermenigvuldigen, was men de mening toegedaan dat deze kuise wezens louter drinkebroers, gauwdieven en andere nietsnutten staken, maar nimmer vrome maagden en brave jongelingen.

Om te beletten dat de bijen ervandoor gingen, beschikte men over speciale bijenzegenspreuken (de oudste Duitse tekst is de Lorscher Bienensegen uit de tiende eeuw). In de zestiende eeuw vertrouwde men op de macht die Maria over de bijen had: ‘Maria stond op een heel hoge berg; ze zag dat er een zwerm bijen aan kwam vliegen (...) ze ving ze in een vat, dat Sint-Jozef gemaakt had.’