Zoeken betekenis & definitie

Zoekt en gij zult vinden, aansporing die zegt dat als men iets gedreven genoeg najaagt, men het ook krijgt.

Wie zoekt, zal vinden, uitspraak met dezelfde inhoud.

‘Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden’, zo spreekt Jezus in Matteüs 7:7-8, ‘Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden’ (NBG-vertaling). Zoekt en gij zult vinden is letterlijk uit deze passage overgenomen. Het spreekwoord wie zoekt, zal vinden is mogelijk hierbij gevormd. De uitdrukking komt in beide vormen nog veelvuldig voor. In de NBV is de taal gemoderniseerd: ‘zoek en je zult vinden’, ‘wie zoekt vindt’.

Bijbelcitaat: Luikse Diatessaron (1291-1300), p. 50, 24-27. Bidt, ende men sal v gheuen; sukt, ende ghi selt vinden; clopt, ende men sal v ontpluken. Want elc die bidt, hem sal werden ghegheuen, ende die sukt, hi sal vinden, ende die clopt, hem sal werden ontploken.

Gebruiksvoorbeeld: Hij was een archeoloog van het type ‘zoekt en gij zult vinden’. (NRC, okt. 1994)

Gebruiksvoorbeeld: [Kop:] Brigt Rykkje [een schaatser] wil zijn grenzen ontdekken. Zoekt en gij zult vinden. (De Telegraaf, 20-11-1998)

Gebruiksvoorbeeld: Ze had nooit moeten komen, ze zocht haar ongeluk -- En vond het ook -- Zo is het, wie zoekt zal vinden -- Wie niet zoekt ook, het wacht je op... (J.F. Vogelaar, De dood als meisje van acht, 1991, p. 87)

Gepubliceerd op 11-05-2017