Verlossen betekenis & definitie

Verlos ons van ..., begin van een regel uit het Onzevader (zie ook aldaar); (ruimere toepassing) bevrijd ons van ..., quasigebed als manier om zijn ongenoegen over iets te uiten.

Een van de regels van het bekendste christelijke gebed, het Onzevader luidt: ‘en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze’ (Matteüs 6:13, NBG-vertaling; de NBV spreekt niet van verlossen maar van redden en heeft hier: ‘red ons uit de greep van het kwaad’).

Bijbelcitaat: Luikse Diatessaron (1291-1300), p. 46, 32-33. Ende en beghef ons nit in onsen koringen, mar verlose ons van arghe.

Gebruiksvoorbeeld: Nu neig ik ertoe in mijn brevier het standaardgebed ‘Heer, verlos ons van romanschrijvende literatuurwetenschappers’ op te nemen. (NRC, apr. 1994)

Gebruiksvoorbeeld: Van de dialektofobie, verlos ons, Heer. (De Standaard, nov. 1995)

Gepubliceerd op 11-05-2017