Verdrukking betekenis & definitie

Tegen de verdrukking in (groeien), in weerwil van tegenspoed of tegenwerking (groeien, zich ontwikkelen).

Het volk Israël was zo omvangrijk geworden in Egypte dat de Farao ertoe overging om de Israëlieten slavenarbeid te laten verrichten. ‘Maar hoe meer de Israëlieten onderdrukt werden, des te talrijker werden ze. Ze breidden zich zo sterk uit dat de Egyptenaren een afkeer van hen kregen’ (Exodus 1:12, NBV). Ook van bijvoorbeeld planten wordt nu wel gezegd dat zij tegen de verdrukking in groeien. De uitdrukking als zodanig komt niet in de bijbel voor.

Bijbelcitaat: Leuvense Bijbel (1548), Exodus 1:12. Ende hoe sij dye meer verdructen, soe dye meer vermenichfuldicht ende grooter worden.

Gebruiksvoorbeeld: Dit is niet de eerste crisis die het EMBL moet zien te overleven. Eigenlijk is het EMBL vanaf zijn geboorte in 1977 tegen de verdrukking in gegroeid. (NRC, feb. 1994)

Gebruiksvoorbeeld: Jewtoesjenko spreekt in het gedicht ‘Carrière’ zijn bewondering uit voor Galilei, die tegen de verdrukking in bij zijn standpunt blijft en juist daardoor een plaats kreeg onder de groten. (NRC, sept. 1994)

Gepubliceerd op 11-05-2017