Spoor betekenis & definitie

Iemand in het rechte spoor brengen, iemand op de goede weg helpen en afhouden van slechte handelingen.

Deze uitdrukking betekent hetzelfde als iemand op het rechte pad brengen, en is te vinden in Psalmen 23:3, ‘Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil’ (NBG-vertaling; de NBV heeft ‘langs veilige paden’). Vergelijk ook in de Statenvertaling (1637) Spreuken 4:11, ‘Ick onderwijse u inden wech der wijsheyt: ick doe u treden in de rechte sporen’ waar de NBV het over op rechte paden heeft. Het is onzeker of de uitdrukking zijn bestaan uitsluitend aan de bijbel te danken heeft, aangezien het beeld zeer herkenbaar en universeel is.

Bijbelcitaat: Statenvertaling (1637), Psalmen 23:3. Hy verquickt mijne ziele, hy leydt my in ’t spoor der gerechticheyt, om sijns Naems wille.

Gebruiksvoorbeeld: Ik ben blij met de toezegging van de heer Van Erp dat hij geen enkel amendement dat een beperking van het wetsvoorstel zou inhouden, zal ondersteunen. Ik begrijp dat hij weer terug is op het rechte spoor. (Tweede Kamer, nov. 1995)

Gebruiksvoorbeeld: Slechts door deze gemeenschappelijke inzet bestaat er nog kans de Marokkaanse jeugd op het rechte spoor te zetten. (NRC, nov. 1994)

Gepubliceerd op 11-05-2017