Pinksteren betekenis & definitie

Pinksteren, Pinksterfeestfeest ter herdenking van de uitstorting van de Heilige Geest, vijftig dagen na Pasen; ook ter aanduiding van pinksterzondag en -maandag.

Pinksterbloem, de bekende wilde plant die in het voorjaar met zachtlila bloemen langs de slootkanten bloeit, Cardamine pratensis L.

Op het pinksterfeest, dat plaats vindt op de vijftigste dag na pasen, vieren de christenen de uitstorting van de Heilige Geest. ‘Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven’ (Handelingen 2:1-4, NBV). Het woord komt uit Latijn/Grieks pentecoste ‘vijftigste’. Er zijn ook vele samenstellingen met pinkster als eerste lid, zoals pinksterdag, pinksterfeest, pinksterbloem. De pinkstertongen uit het onderstaande citaat van Mulisch sluiten nauw aan bij het verhaal uit de bijbel. De naam pinksterbloem hangt samen met de bloeiperiode, en het hoeft dan ook geen verbazing te wekken dat er verschillende andere planten zijn die regionaal met deze naam worden of werden aangeduid. Zie ook Pasen en Hemelvaart.

Bijbelcitaat: Liesveldtbijbel (1526), Handelingen 2:1. Ende als den pinxten dach veruult was, waren si alle eenmoedelic te hope. (Statenvertaling (1637): Ende als de dagh des Pinckster Feests vervult wert, waren sy alle eendrachtelick by een.)

Gebruiksvoorbeeld: Hij is nerveus, na pinksteren moet hij voor de zoveelste operatie het ziekenhuis in. (NRC, juni 1994, 27 mc)

Gebruiksvoorbeeld: Zo ging het ook met het liedje ‘Op een mooie pinksterdag’. Toen Harry Bannink de tekst van het liedje zag, kreeg hij meteen een idee hoe het moest klinken. (Jeugdjournaal, mei 1995)

Gebruiksvoorbeeld: Alle dromen zullen openbreken naar de waarheid, die met duizend pinkstertongen spreken zal, -- zoals ook de waarheden naar de droom zullen opengaan. (H. Mulisch, Chantage op het leven, 1971 (1953), p. 23)

Gepubliceerd op 11-05-2017