Bijbels Lexicon

Door Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart

Gepubliceerd op 11-05-2017

Lengte

betekenis & definitie

Tot in lengte van dagen, nog heel lang.

In de bijbel kan lengte van dagen zoveel betekenen als: ‘een hoge leeftijd’, bijvoorbeeld in Job 12:12, ‘Bij grijsaards zou wijsheid zijn, en lengte van dagen zou doorzicht betekenen?’ (NBG-vertaling) Tot in lengte van dagen betekent ook: ‘voor het hele leven’, ofwel: ‘voor altijd, nog heel lang’. Zie onder meer Klaagliederen 5:20, ‘Waarom zoudt Gij ons voor altoos vergeten, ons verlaten tot in lengte van dagen?’ (NBG-vertaling; in de NBV is op deze plaatsen voor een andere formulering gekozen). In plaats van dagen komen in het huidige taalgebruik ook andere tijdsaanduidingen voor: ‘Het grote dier schrikt en vlucht kermend weg, weg van de potige dame op het zonovergoten terras, wier beulswerk zal voortduren tot in lengte van jaren’ (M. Kessels, De god met gouden ballen, 1996, p. 115).

Bijbelcitaat: Leuvense Bijbel (1548), Klaagliederen 5:20. Waer om vergheet ghy ons inder eewicheyt? Suldi ons verlaten in die lancheyt der daghen? (Statenvertaling (1637): soo langen tijt; en in Job 12:2, In de stock-oude is de wijsheyt; ende in de lanckheyt der dagen het verstant.)

Gebruiksvoorbeeld: ‘Ajax blijft tot in lengte van dagen kampioen van Nederland’, sprak voorzitter Michael van Praag al meermalen dreigend in de richting van de concurrentie. (NRC, mei 1994)

Gebruiksvoorbeeld: Als de heersende opvatting toch zou zijn dat de walvisvangst ethisch onverantwoord is, dan dient de jacht tot in lengte van dagen verboden te worden. (NRC, juni 1994)