Bijbels Lexicon

Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart (2017)

Gepubliceerd op 11-05-2017

Aanzien

betekenis & definitie

Zonder aanzien des persoons, onafhankelijk van rang, stand of andere eigenschappen van de persoon; bij beoordelingen e.d.: onpartijdig.

‘Aanzien des persoons in het gericht is verkeerd’, zegt Spreuken 24:23 (NBG-vertaling). Aanzien heeft in deze uitdrukking de betekenis: het in acht nemen, mee laten wegen. De hierboven genoemde verbinding met zonder komt pas in de jongere bijbelvertalingen voor. De Statenvertaling (1637) heeft in het hieronder geciteerde vers: zonder aanneming des persoons. De NBV heeft alleennog de verbinding met zonder.

Bijbelcitaat: Luthervertaling Visscher (1648-1896), 1 Petrus 1:17. Indien gij Hem als Vader aanroept, die zonder aanzien des persoons oordeelt naar ieders werk.

Gebruiksvoorbeeld: Er werd door beide partijen [...] zonder aanzien des persoons om de winstpremie gevochten. (B. de Graaf, Daar sta je dan als koffiedikkijker, 1996, p. 50)

Gebruiksvoorbeeld: Rebellen die moorden, martelen en brandstichten zonder aanzien des persoons [in Freetown, Sierra Leone]. (NOS-Journaal, 2-3-1999)