Wat is de betekenis van zwenkgras?

2019
2023-01-30
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

zwenkgras

zwenkgras - Zelfstandignaamwoord 1. (plantkunde) Festuca sp een geslacht van vaste planten, behorend tot de grassenfamilie Gramineae of Poaceae Bij de aanleg van gazons wordt vaak van zwenkgrassen gebruik gemaakt. Woordherkomst samenstelling van zwenk(werkwoord) en gras

Lees verder
2009
2023-01-30
Golfsportwoordenboek

Golfsportwoordenboek door Jan Luitzen

zwenkgras

(het) - op golfbanen gebruikte grassoort, bv. rood zwenkgras en hard zwenkgras, syn. fescue • In het duingebied langs de Schotse oostkust - in de 15e eeuw of nog eerder - raakten de zandbergen gaandeweg begroeid, waardoor ze hun vorm behielden. Naast het korte, compacte zwenkgras, gehard door het gure klimaat en kortgehouden door rondzwervende scha...

Lees verder
1982
2023-01-30
Encyclopedie van Zeeland

Alles over Zeeland

ZWENKGRAS

Grassengeslacht, waarvan in Zeeland vijf soorten voorkomen. Het meest algemeen is het rood zwenkgras (Festücarübra). Deze soort, waarvan enkele ondersoorten onderscheiden worden, komt in geheel Zeeland algemeen voor. Men vindt haar in zulke uiteenlopende levensgemeenschappen als zilte graslanden en hoge schorren, duingraslanden, wegbermen...

Lees verder
1973
2023-01-30
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

zwenkgras

o., →Festuca.

1954
2023-01-30
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Zwenkgras

Festuca. Pluimgrassen, waarvan een viertal soorten van landbouwk. betekenis zijn.

1952
2023-01-30
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Zwenkgras

s.n., ringers (it); rood bargehier (it).

1950
2023-01-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Zwenkgras

o., plantengeslacht (Festuca) uit de familie der grassen waarvan verscheidene soorten in Nederland in ’t wild worden aangetroffen.

1949
2023-01-30
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Zwenkgras

(Fesluca), geslacht van Grassen*, dat in veel soorten alg. voorkomt. De bloempluim soms overhangend.

1937
2023-01-30
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

zwenkgras

o. (plant, op zandgrond voorkomend; Lat. festuca).

1933
2023-01-30
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Zwenkgras

→ Festuca.

1933
2023-01-30
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Zwenkgras

(Festuca), een plantengeslacht van de fam. der grassen met 100 soorten, komt vnl. in de gematigde streken voor. In onze streken vindt men als eenjarige plant vrij algemeen op drogen zandgrond het eekhoornzwenkgras, F. sciurioides (dertonensis); het stijf z., F. (Sclerochloa) rigida, komt alleen in Z.Limburg en in de duinen voor. Overblijvende soort...

Lees verder
1930
2023-01-30
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

zwenkgras

('zwenk) o. r o o d -, zwenkend gras met roodachtige aartjes (Festuca rubra).

1908
2023-01-30
Vivat

Schrijver op Ensie

Zwenkgras

zie Festuca.

1898
2023-01-30
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

ZWENKGRAS

ZWENKGRAS, o. een plantengeslacht (festuca) tot de familie der grassen behoorende, waarvan 9 soorten in Nederland in ’t wild worden aangetroffen, als: langgebaard zwenkgras, dravikachtig zwenkgras, rood zwenkgras, rijzig zwenkgras en ongesteeld zwenkgras.

1870
2023-01-30
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Zwenkgras

Zwenkgras (Festuca) is de naam van een plantengeslacht uit de familie der Grassen (Gramineae). Het onderscheidt zich door gesteelde, veelbloemige, lancetvormige, aan de rugzijde bolronde bloempakjes, korte kelkkafjes en zeer fijn gewimperde kroonkafjes. In ons Vaderland kennen wij althans negen soorten van dit geslacht. Van deze noemen wij: schapen...

Lees verder