Wat is de betekenis van zwavelzure kali?

2024-06-13
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Zwavelzure kali

Kalimeststof, bijna geheel bestaande uit kaliumsulfaat, met een kaligehalte van 48%. Het chloorgehalte mag niet meer dan 3% zijn. Het is een gele tot lichtbruine meststof, bestaande uit fijne en grovere deeltjes, welke betrekkelijk sterk stuift. Bemesting met z. k. wordt toegepast bij gewassen, welke geen chloor mogen hebben, zoals tabak en aardapp...

2024-06-13
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Zwavelzure kali

→ Kaliumsulfaat.

2024-06-13
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

zwavelzure kali

een volgens een chemisch proces gemaakte meststof, die in hoofdzaak bestaat uit kaliumsulfaat. De meststof moet ten minste 48 % kaliumoxide en ten hoogste 3 % chloor bevatten en oplosbaar zijn in water. Het is een kostbare meststof en wordt daarom alleen toegepast voor planten die gevoelig zijn voor chloor.