Wat is de betekenis van Zwavelzure zouten?

2024-05-20
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Zwavelzure zouten

Zwavelzure zouten - zie bij de overeenkomstige metalen.

2024-05-20
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Zwavelzure zouten

Zwavelzure zouten of sulfaten zijn algemeen verspreid (gips, zwaarspaat enz.), kleurloos, wanneer de basis ongekleurd is en lossen meestal op in water, hoewel het baryum, lood-, strontium en calciumzout en de basische zwavelzure zouten in het geheel niet of moeijelijk oplosbaar zijn. Die der alkaliën en alkalische aarden zijn bij een hoogen warmteg...