2019-10-19

Zwarte school

Wanneer de kinderen op een basisschool voor 60 procent van niet-westerse allochtone afkomst zijn, spreekt men van een zwarte school. In Nederland heeft men vaak een negatieve connotatie wanneer men het heeft over een zwarte school. De discussie over beleid omtrent zwarte scholen is al jaren actueel. In Nederland zijn zwarte scholen in de loop der jaren ontstaan als gevolg van sociale- en geografische segregatie. In de jaren ‘80 en ‘90 van de vorige eeuw vertrokken veel arbeiders van de grote...

2019-10-19

Zwarte school

Basisschool of middelbare school waarvan meer dan 50% - in sommige definities 75% - van de leerlingen allochtoon is. Uit een onderzoek van het dagblad Trouw bleek dat er in het schooljaar 2001-2002 - uitgaande van 50 % of meer allochtone leerlingen - 580 zwarte basisscholen zijn. Hun aantal blijft groeien en niet alleen in de grote gemeenten. Daarvoor zijn twee oorzaken. De eerste oorzaak is simpelweg het gegeven dat er steeds meer allochtone kinderen naar het basisonderwijs gaan. De tweede oorz...