Wat is de betekenis van Zwarte Dood?

2023-09-25
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2023)

zwarte dood

(14e eeuw) bijnaam van de pest: steenpuisten op de huid, die eerst blauw worden (door bloedingen), daarna donker door het versterven van de huid. De epidemie waarde in 1349 en 1350 door Europa. Andere benamingen waren: de gave* Gods; de grote* ziekte; de haastige* ziekte; de zaligheid*; de gevreesde ziekte*; de kwade ziekte*. • Zwarte dood, p...

2023-09-25
Woordenboek van eigentijds Nederlands

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

Zwarte Dood

vorm van de pest. epidemische ziekte die in de 14e eeuw in Europa woede, waarschijnlijk een vorm van de pest, die wereldwijd tussen de 75 en 100 miljoen slachtoffers maakte en zich kenmerkte door builen veroorzaakt door zwelling van de lymfeklieren en donkere vlekken op de huid. Voorbeelden: Het was de zoveelste uitbraak van de gevre...

Direct toegang tot alle 19 resultaten over Zwarte Dood?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-25
Geschiedenis & Samenleving

Cees van der Kooij & Marjan de Groot-Reuvekamp (2009)

zwarte dood

Ander woord voor besmettelijke ziekte de pest.

2023-09-25
Memo Educatie

Uitgeverij Malmberg (2004)

Zwarte dood

De pestepidemie waaraan tussen 1347 en 1352 ongeveer een derde van de Europese bevolking stierf. De pest is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door de pestbacterie.

2023-09-25
Funerair Lexicon

H.L.Kok (2002)

Zwarte dood

De snelle vergankelijkheid van een lijk, dat vooral in de Middeleeuwen dikwijls publiekelijk zichtbaar was, gaf het idee dat de dood zwart moest zijn. De pest noemde men 'de zwarte dood' en ook werd de dood voorgesteld als een skelet, gekleed in een zwarte monnikspij. Vooral de memento mori-voorstellingen lieten dikwijls de dood in allerlei afschri...

2023-09-25
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Zwarte Dood

Zwarte Dood, in de Middeleeuwen benaming voor de pest. De naam is afgeleid van de zwarte plekken die ontstonden op het lichaam van degenen die aan de gevreesde long- en builenpest leden. In Europa en Azië woedden vooral van 1347-1352 zeer ernstige pestepidemieën. Ook daarvoor en daarna kwamen epidemieën voor, maar in minder ernstige mate. De bevolk...

2023-09-25
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Zwarte dood

vooral in de Middeleeuwen benaming voor de pest. De naam is ontstaan naar aanleiding van de zwarte bloedplekken onder de huid van lijders aan long- en builenpest in de meest kwaadaardige vorm. Vooral van 1347—52 werden Europa en Azië geteisterd door ernstige pestepidemieën. De zwarte dood gaf o.a. aanleiding tot heftige boetedoening...

2023-09-25
Wijn & drank encyclopedie

Jan Zellenrath (1979)

Zwarte dood

Populaire naam voor de aquavit die in Ijsland volksdrank nummer één is. Deze aquavit heeft de smaak van karwijzaad. → AQUAVIT

2023-09-25
Encyclopedie van Friesland

Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958)

ZWARTE DOOD

Beruchte uitbarsting van de pest, die heel Europa teisterde en in 1351 Frl. bereikte. De berichten zijn zeer schaars.

2023-09-25
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Zwarte Dood

in de Middeleeuwen naanl voor de pest, speciaal voor de grote epidemie 1347-1352.

2023-09-25
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

zwarte dood

m.; zie z w a r t.

2023-09-25
Woordenboek voor praktische kennis

Dr. L.M. Metz (1937)

Zwarte Dood

Aldus werd genoemd de eerste pestepidemie, welke in het midden van de 14de eeuw Europa bezocht. De ziekte heerschte van 1347—1354 en ontvolkte Europa. Zij was door de Kruisvaarders meegebracht. Men schreef de ziekte toe aan vervuiling van het drinkwater, waarvan men den Joden beschuldigde. Jodenmoorden waren hiervan het gevolg. Uit de vermeld...

2023-09-25
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Zwarte dood

i/d Middeleeuwen algemeene naam v. besmettelijke ziekten waarbij het lichaam zwart werd, inzonderheid de → pest.

2023-09-25
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Zwarte Dood

in de M. E. benaming van de ➝ pest. Met name wordt hiermee aangeduid de groote epidemie van 1347-’52. Levanthandelaars brachten de ziekte over naar de Italiaansche kuststeden. Door gebrek aan hygiënische voorzorgsmaatregelen en medische hulpmiddelen verbreidde de ziekte zich snel naar het Noorden en ontvolkte heele steden. In 1348 stier...

2023-09-25
Wetenswaardig Allerlei

T. Pluim (1922)

Zwarte Dood

Zwarte Dood is in de Middeleeuwen de naam van verschillende ziekten, waarbij het lichaam of enkele deelen daarvan een zwart- achtige kleur aannamen, zooals bijv. de zwarte pokken, maar inzonderheid de Aziatische pest. Vooral is als „Zwarte Dood" bekend de verschrikkelijke pestepidemie, die van China uitging en in de jaren 1348 tot 1350 geheel Azië,...

2023-09-25
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

zwarte dood

vooral in de middeleeuwen benaming voor de →pest. De naam zwarte dood is ontstaan naar aanleiding van de zwarte bloedplekken onder de huid van lijders aan longen builenpest in de meest kwaadaardige vorm. Vooral van 1347—52 werden Europa en Azië geteisterd door ernstige pestepidemieën. De zwarte dood gaf o.a. aanleiding tot heft...

2023-09-25
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Zwarte dood

Zwarte dood - in de Middeleeuwen algemeene naam voor verschillende ziekten, waarbij het lichaam zwart werd, in het bijzonder de pest.

2023-09-25
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Zwarte dood

in de middeleeuwen algemeene naam voor verschillende ziekten, waarbij het lichaam zwart werd; inz. de oostersche pest.

2023-09-25
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Zwarte dood

Zwarte dood is de naam van eene besmettelijke ziekte, die in de 14de eeuw een groot gedeelte van de bewoners der Aarde wegrukte. Z(j ontstond vermoedelijk in China en werd door karavanen eerst naar Midden- en Klein-Azië en vanhier naar Europa overgebragt. In 1347 vertoonde zij zich het eerst op Sicilië, te Marseille en in eenige havensteden van Ita...