Wat is de betekenis van zwaartepunt?

2024-04-25
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

zwaartepunt

zwaartepunt - Zelfstandignaamwoord 1. (natuurkunde) het punt ten opzichte waarvan de massa van dat object in evenwicht is Het zwaartepunt van een potlood ligt ongeveer in het midden. wanneer op een lichaam een stelsel krachten werkzaam is, zal dat lichaam zich b...

2024-04-25
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

zwaartepunt

zwaartepunt - zelfstandig naamwoord uitspraak: zwaar-te-punt 1. iets wat erg belangrijk is ♢ het zwaartepunt in de discussie lag bij de fraude die gepleegd was 2. het punt waaromheen de zwaarte overal hetzelfde is ...

2024-04-25
Sport en beweging

Margreet Weide (2006)

Zwaartepunt

Het centrum van de aantrekkingskracht. We onderscheiden: - centraal zwaartepunt: het centrum van de aantrekkingskracht van de totale massa van een voorwerp/lichaam; - deelzwaartepunt: het centrum van de aantrekkingskracht van een gedeelte van de massa van een voorwerp/lichaam.

2024-04-25
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

zwaartepunt

zwaartepunt - Punt binnen of buiten een object, waaromheen alle delen van het object elkaar in evenwicht houden.

2024-04-25
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

zwaartepunt

het punt van een lichaam waar men het gewacht of de massa verzameld kan denken. Het lichaam gedraagt zich in alle toestanden zo, alsof slechts dit punt door de aarde wordt aangetrokken. Wordt een lichaam in het zwaartepunt ondersteund, dan kan het niet vallen. Ondersteunt men het in welk ander punt ook, dan neemt het zwaartepunt steeds een zo laag...

2024-04-25
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-04-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Zwaartepunt

o., 1. punt waaromheen de zwaarte van een lichaam gelijkelijk verdeeld is, aangrijpingspunt van het gewicht van een lichaam ; 2. hoofdzaak, kern : het zwaartepunt van zijn betoog ligt in...

2024-04-25
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

zwaartepunt

o. zwaartepunten (1 aangrijpingspunt; punt, waaromheen de zwaarte v. e. lichaam gelijkelijk verdeeld is; 2 fig. voornaamste, hoofdzaak): 1 het zwaartepunt van een cirkelvormige platte schijf ligt in het middelpunt; 2 het zwaartepunt van een betoog.

Wil je toegang tot alle 19 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-04-25
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Zwaartepunt

punt, waaromheen de zwaarte v/e lichaam gelijkelijk is verdeeld.